ŠTUDENTJE IZPITNI ROKI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študent lahko opravi izpit iz fizike s pomočjo testov (kolokvijev) ali klasičnega izpita.

 

 ... TESTI (KOLOKVIJI)

 

:: Predviden razpored kolokvijev za leto 2015/2016

1. semester
   
1kol.
2kol.
3kol.
E-UN
Fizika I
.
.
.
E-GING
Fizika I
.
.
.
E-VS
Fizika I
.
.
.

2. semester
   
1kol.
2kol.
3kol.
E-UN
Fizika II
.
.
.
MEH-UN
Fizika
.
.
.
E-VS
Fizika II
.
.
.


V tabeli so predvideni datumi kolokvijev. Točni termini bodo objavljeni naknadno (glej obvestila!)

 

:: Red pri kolokvijih

Kolokviji so namenjeni študentom, vpisanim v 1. letnik, in jim omogočijo opravljanje izpita po delih.

Pri kolokviju morajo študentje pri sebi imeti identifikacijski dokument (indeks, osebna ali študentska izkaznica), prazen list za reševanje nalog in pisalo. Na list je potrebno napisati ime in priimek, študijsko smer in vpisno številko.

Dovoljena je uporaba zapiskov predavanj in vaj ter kalkulatorja. Prepovedano je kakršnokoli medsebojno izposojanje teh pripomočkov.

Pri predmetu, ki traja 1 semester, se pišejo 3 testi.

Povprečje vseh testov

Opravljen del izpita

od 50 % do 100 %

opravljen pisni del izpita

od 40 % do 49 %

opravljen pisni del izpita, če je prisotnost na vajah vsaj 70 %

Posamezen test obsega 5 nalog, običajno z dvema podvprašanjema. Te naloge so

  • računskega tipa, vsebina katerih se nanaša na pri vajah obravnavane primere,
  • teoretične (povezane s teorijo, obravnavano na predavanjih)   in
  • naloge, ki se navezujejo na domače naloge.

Domače naloge

Pri posameznih vajah dobijo študentje domače naloge, ki so objavljene na spletni strani. Naloge se upoštevajo pri skupni oceni v okviru testov.


 

 ... IZPITI

 

Študent, ki ni opravil izpita s testi, ima možnost opraviti izpit naknadno (po končanih predavanjih) v okviru klasičnih izpitov. Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pisni del izpita zajema 4 naloge iz celotne snovi.

 

:: Predvideni izpitni roki za tekoče študijsko leto:

uradne strani UM za objavo izpitnih rokov.

 

:: Izpitni red

Za pristop k pisnemu delu izpita se je potrebno prijaviti z elektronsko prijavo.

Pri izpitu morajo študentje pri sebi imeti identifikacijski dokument (indeks, osebna ali študentska izkaznica), prazen list za reševanje nalog in pisalo. Na list je potrebno napisati ime in priimek, študijsko smer in vpisno številko.

Dovoljena je uporaba izpiskov formul s komentarji ter uporaba kalkulatorja. Prepovedano je kakršnokoli sodelovanje in medsebojno izposojanje teh pripomočkov.