ŠTUDIJSKO GRADIVO

 
 
 
  FIZIKA-I in FIZIKA-II :: ELEKTROTEHNIKA :: UN
 
  FIZIKA - I in FIZIKA - II :: ELEKTROTEHNIKA :: VS
 
  VALOVANJE IN ZGRADBA SNOVI :: MEHATRONIKA :: UN
 
  MODELIRANJE :: FIZIKA :: nep.
 
  NARAVOSLOVJE :: FIZIKA :: RP
 
  ASTRONOMIJA :: PEF :: Razredni pouk :: UN